Kunder, opgaver & cases

Det er svært at sige kort og godt, hvad jeg arbejder med. For jeg skræddersyr altid mine opgaver alt afhængig af kundens konkrete behov. Og som selvstændig konceptudvikler, skribent, foredragsholder, kulturkommentator, kursusarrangør og ideudvikler skifter det i øvrigt fra måned til måned, hvad jeg præcis løser for nogle opgaver.

Derfor har samlet nogle eksempler på nogle af de opgaver, jeg har været gladest for gennem tiden – fordi jeg ikke alene synes, der kom nogle spændende resultater ud af det, men også føler, at jeg virkelig bidrog til projekterne ved at bringe min særlige kompetencebuket i spil.

Det er svært at sige kort og godt, hvad jeg arbejder med. For jeg skræddersyr altid mine opgaver alt afhængig af kundens konkrete behov. Mine over 20 år som selvstændig konceptudvikler, skribent, foredragsholder, kulturkommentator, kursusarrangør og ideudvikler har gennem årene bragt mig rundt i mange sektorer og brancher, og noget af det, der kendetegner mit virke uanset, hvor jeg befinder mig er, at

– jeg er drevet af et stort samfundsengagement, der gør, at jeg især kaster mig over opgaver, der kan være med til at løse nogle af samtidens udfordringer.
– jeg altid søger at bringe min viden fra de forskellige fag, brancher og sektorer i spil, så der kan opstå en frugtbar faglig krydsbestøvning.
– jeg trives allerbedst, når jeg står overfor opgaver, der umiddelbart forekommer umulige, emner der ellers er underbelyste eller skal bringe mennesker sammen, der ellers har svært ved at lytte til hinanden.
– jeg elsker at udvikle en opgave fra den helt spæde ideudvikling til leveringen af et færdigt produkt, magasin, arrangement eller inspirationsoplæg.
– jeg også synes, det er herligt at blive hevet ind i et par timer i andres projekter for at give min umiddelbare sparring eller bidrage med ny inspiration i projekter, der er kørt lidt fast – og hvor det kan være kærkomment med et uvildigt blik på det hele.

Her har jeg udvalgt et par eksempler på opgaver, der ikke alene er kommet nogle spændende resultater ud af det, men hvor jeg også virkelig føler, jeg udviklede nogle spændende nye metoder eller bragte hele min særlige kompetencebuket i spil.

Kunde: SMK – Statens Museum for Kunst

Guldalderudforskningen. Som en del af guldalderudstillingen i 2019 stod jeg sammen med Helle Solvang for at samle 12 af vor tids toneangivende stemmer tre dage i Thy for at undersøge, hvad vi kan lære af guldalderen i vores tid. Hvordan opstod en af danmarkshistoriens mest blomstrende perioder indenfor kunst, videnskab, filosofi og demokrati dengang i kølvandet på samfundets totale nedsmeltning på statsbankerot, bombardement og tabet af Norge? Og hvad kan vi lære af det, når vi i dag står overfor de kriser, der præger vores tid? Udover denne proces holdt vi også en række guldaldersaloner og udviklede samtalekittet Guldaldersnak, der gør det nemt for alle rundt om i landet at holde deres egne guldaldersaloner.

Highlights – samtalebaseret audioguide:Lydspor, der bringer gæsterne rundt til nogle af museets højdepunkter, mens de lytter til en samtale mellem en af museets kunsthistorikere og mig.

Kunstskole og kaffeslabberas:En serie på 5 samtalesaloner i samlingerne, hvor SMK’s kunstformidlere fortalte om udvalgte værker og perioder og gæsterne selv udforskede værkerne gennem samtalesaloner.

SMK Fridays:Forskellige eksperimenter med samtalesaloner og samtalemiddage som en del af SMKs tilbagevendende fredagsarrangementer

 

Kunde: Folketingets Præsidium

Da Rigsarkivet flyttede fra Slotsholmen, ville Folketingets Præsidium undersøge, om det ville forbedre arbejdsgangene og styrke samtaledemokratiet, hvis Folketinget overtog den fredede bygning midt på Slotsholmen. Derfor udvalgte de tre tværfaglige hold til – henover fire workshops og mellemliggende ideudvikling – at komme med bud på, hvordan man kunne ombygge huset, nytænke landskabsarkitekturen på Slotsholmen og skabe nye mødesteder for politikerne og borgerne. Sammen med Helle Solvang var jeg på hold med Praksis Arkitekter, Kristine Jensens Tegnestue, BARK Rådgivning og Ungdomsbureauet. Det var virkelig spændende at få så grundigt et indblik i demokratiets maskinrum og at samarbejde så tæt med formgiverne.

Kunde: Miljøministeriet og underliggende styrelser

Topmøde om vandmiljøplaner: Ca. 30 topfolk fra henholdsvis landbruget og natur/miljøorganisationerne var samlet i et døgn for at nå frem til konstruktive løsninger på, hvordan man i fællesskab kunne udvikle bedre bud på fremtidens vandplaner. Jeg planlagde det hele i samarbejde med teamet fra Naturstyrelsen og faciliterede hele døgnet, hvor miljøministeren deltog i alle øvelserne på lige fod med sine gæster.

Desuden har jeg stået for en række løsningslaboratorier for de underliggende styrelser, blandt andet om åbne data og digital dialog; affaldssortering og vindmølleplaceringer. I et løsningslaboratorium samler jeg ca 30 eksperter, der på hver deres måde kan være med til at belyse et emne og inspirerer dem til i løbet af en dag at udvikle den løsning på en konkret problemstilling, der set fra deres synsvinkel er allermest brug for. Undervejs sikrer inspirationsoplæg og samtalesaloner, at alle deltagere samtidig får nye perspektiver og bliver inspireret af den faglige krydsbestøvning, der opstår undervejs. Desuden er der værksteder, hvor deltagerne – alt efter, hvilken type løsninger, der er behov for – kan få hjælp til alt fra at programmere til at bygge 3D-modeller.

Kunde: Egmont Fonden

Egmont Rapporten 1: Udvikling af den første udgave af Egmont Rapporten om alvorlig sygdom og sorg. Jeg stod dels for en dag hos Egmont Publishing hvor børn og unge, der selv var alvorligt syge eller havde mistet en af deres forældre skrev artikler om deres liv og tanker godt hjulpet af Egmonts journalister, fotografer og redaktører. Desuden foretog jeg en række dybdeinterviews med feltets nøgleaktører, skrev artiklerne og samlede dem til sidst i et magasin med en række fokusartikler.

Egmont Rapporten 2: Filmværksted om intensive læringsforløb. Anden udgave af Egmont Rapporten skulle handle om intensive læringsforløb. Her stod jeg for et filmværksted afholdt hos Nordisk Film, hvor børnene og de unge filmede hinandens historier.

Kunde: COOP

SeverinSeminarerne 2018: Sammen med Andreas Lloyd stod jeg for COOPs Severinseminarer, der samler de lokale bestyrelser til videns- og fejringdage. Udover at være værter, oplægsholder, samtalesalonværter til selve arrangementerne udviklede vi også kortspillet ”Dig og din butik” som de lokale bestyrelser kunne bruge til at starte vigtige samtaler rundt om i landet.

SuperBrugsen:Samtalesaloner som eksplorativ metode og test af SuperBrugsens helt nyt butikskoncept sammen med retail-eksperten Fie Hansen-Hoeck. Opgaven var skabe nærværende og ligeværdige samtaler mellem  SuperBrugsens øverste ledelse og udvalgte kunder. Alle samtaler blev videofilmet – og bagefter analyserede vi os frem til en række anbefalinger både om videreudviklingen af det nye butikskoncept og om andre udviklingspotentialer, som blev præsenteret for hele ledelsen.

Samvirke:Fast klummeskribent gennem flere år, hvor jeg skrev om emner indenfor fødevarer, miljø, forbrug og sundhed. Det er rigtig sjovt, fordi jeg får mulighed for at kombinere mine personlige erfaringer og mine zeitgeist-fornemmelser i spidspointerede tekster, der når virkelig langt ud – og som læserne virkelig reagerer på.

Kunde: Børn, Unge og Sorg

Udvikling af Håbefulde Historier sammen med Søren Bregendal. Et omfattende undervisningsmateriale til gymnasierne, der blandt andet bestod af en skrivekonkurrence, et inspirationsmagasin med arbejdsopgaver og drejebogen til en række undervisningsdage, hvor eleverne gennem samtalesaloner og forskellige værksteder fik hjælp til at skrive deres stile.

Kunde: Københavns Kommune

Planlægning, afholdelse, værtskab og efterfølgende analyse af løsningslaboratorium om samskabelse i Københavns Innovationshus. Konferencier på konferencer om henholdsvis mangfoldighed, udsatte byområder og digitalisering, der på hver deres vis var et mix mellem klassiske konferencier-opgaver og samtaleteknikker til pauserne.

Kunde: Madkulturen/Fødevareministeriet

Strategisk, kommunikativ og indholdsmæssig sparring under opbygningen af en helt ny selvejende institution under Fødevareministeriet. Herunder omfattende undersøgelser af danskernes madkultur og potentialet i lokale fødevarer, planlægning og afvikling af kick-off-arrangementer som Arla-fondens første møde om madlejrskoler, netværket for madfestivallers kick-off-møde og udarbejdelsen af manifestet for madkundskab.

Kunde: Beskæftigelsesministeriet og Protocol

Undersøgelser om erhvervskvinders ambitioner. Omfattende eksplorative undersøgelser af, hvorfor der er så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv – og hvad vi gøre for at stimulere og talentaccellere de yngre kvindelige ledere. I 2009 præsenterede jeg den første i rækken, der havde fokus på kvinderne selv og deres udfordringer, paradokser og overvejelser. I 2011 udkom Snublesnore på direktionsgangene, hvor vi undersøgte det hele set fra virksomhedernes perspektiv og blandt andet interviewede headhuntere, ledelsesforskere, topcheferne fra 6 af Danmarks største virksomheder og både mænd og kvinder på alle niveauer i systemet. Derfor indbefatter den undersøgelse også en masse organisations- og ledelsesovervejelser. Jeg holder stadig foredrag, skriver artikler og rådgiver om mangfoldighedsledelse og innovationsprocesser baseret på de mange opdagelser fra de to undersøgelser.

Kunde: Culturel/SEAS-NVE

Da energiselskabet SEAS/NVE skulle starte det nye koncept Culturel, der var en blanding af grøn strøm og kultur, bad de mig konceptudvikle og redigere kundemagasinet, hvis redaktionelle spændingsfelt var spændt ud mellem klima, kultur, fairtrade og åndsnærvær.

Kunde: SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

For at fejre centerets 10-års fødselsdag havde SCKK inviteret en række af Statens ledere, interessenter og samarbejdspartnere til at bruge en dag på at skrive en fremtidsavis om Staten som arbejdsplads. For at sikre, at der på forhånd lå nogle gennemresearchede artikler, der kom godt rundt om emnet, spurgte de mig, om jeg ville lave en eksplorativ undersøgelse af Statens fremtid og skrive en række artikler og interviews om det. Desuden holdt jeg kick-off-oplægget på selve dagen, så deltagerne bragte noget inspiration og refleksion med sig ud i arbejdsgrupperne.

Kunde: DONG Energy/NESA (Nu Ørsted)

Gennem fire år – der blandt andet indbefattede den store fusion mellem dansk energiselskaber, der endte som DONG Energy – var jeg fast tilknyttet som sprog-, tekst-, ide- og konceptudviklingskonsulent i marketingafdelingen. Her udviklede jeg blandt meget andet kundemagasinet Strømninger og fungerede som bindeled mellem marketingafdelingen og de eksterne leverandører, der stod for artikler og layout. Strømninger var et koncept, der gik på tværs af samtlige koncernens kommunikationsplatforme og bestod – udover selve magasinet, der udkom i en million eksemplarer – også af et webunivers om klima og energi og kuvertfyld med energisparetips.

Kunde: Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling

Udvikling af miniavis om forskningsglæde som optakt til Forskningens Døgn. Konceptudvikler, projektleder, skribent og redaktør på en avis, der blev udgivet i Jyllandsposten hvor jeg interviewede forskere fra vidt forskellige felter til appetitvækkende artikler illustreret af kunstnere, der skabte illustrationerne på tværs af de præsenterede videnskaber.

Skræddersyede løsninger

Nogle gange løser jeg opgaverne helt alene, andre gange bliver jeg hyret ind som en del af en eksisterende organisation og atter andre gange sammensætter jeg mit eget team af andre dygtige spidskompetencer. Så jeg kan løfte en opgave fra den spædeste start, hvor jeg også hjælper med at afklare, hvad der skal til for at løse den – til værtskabet på selve konferencen, arrangementet eller samtalensalonen eller leverancen af færdige magasiner, rapporter, undersøgelser eller spil.

Det er lige præcis så forskelligartet – og dermed skræddersyet fra opgave til opgave – som det lyder. Og det skyldes, at jeg med min meget sammensatte baggrund kan medvirke ubesværet i mange dele af processen og har en fornemmelse for, hvad der foregår i mange forskellige brancher. Men fælles for mig og mine samarbejdspartnere er, at vores hjerter og hjerner brænder for at tænke på tværs. Blander videnskab, kunst og forretningsforståelse. Dyrker det krydsklippede, det komplekse, det krydrede, det kosmopolitiske, det kantede – og samtidig brænder for at gøre det tanketunge tilgængeligt. Appetitligt. Inspirerende.

Jeg skræddersyer altid opgaver og tilbud fra gang til gang, så hvis jeg skal løse en opgave for dig, bliver vi nødt til at snakke grundigt sammen for at jeg kan sige, hvad der vil være den optimale løsning for dig. Så fang mig på 29 49 96 96 eller skriv på nadja@samtidensakademi.dk, så vi kan vende det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Advertisement