Kunder, opgaver & cases

Det er svært at sige kort og godt, hvad jeg arbejder med. For jeg skræddersyr altid mine opgaver alt afhængig af kundens konkrete behov. Og som selvstændig konceptudvikler, skribent, foredragsholder, kulturkommentator, kursusarrangør og ideudvikler skifter det i øvrigt fra måned til måned, hvad jeg præcis løser for nogle opgaver.

Derfor har samlet nogle eksempler på nogle af de opgaver, jeg har været gladest for gennem tiden – fordi jeg ikke alene synes, der kom nogle spændende resultater ud af det, men også føler, at jeg virkelig bidrog til projekterne ved at bringe min særlige kompetencebuket i spil.

Kunde: Miljøministeriet
Topmøde om vandmiljøplaner. Ca. 30 topfolk fra henholdsvis landbruget og natur/miljøorganisationerne var samlet i et døgn for at nå frem til konstruktive løsninger på, hvordan man i fællesskab kunne udvikle bedre bud på fremtidens vandplaner. Jeg planlagde det hele i samarbejde med teamet fra Naturstyrelsen og faciliterede hele døgnet, hvor miljøministeren deltog i alle øvelserne på lige fod med sine gæster.

Kunde: Kort- og Matrikelstyrelsen/Geodatastyrelsen
Udviklingsworkshop om åbne data og digital dialog, hvor 30 eksperter i henholdsvis data, sociale medier, forvaltning og kultur udviklede konkrete bud på, hvordan de offentlige geodata kan bruges i praksis. Her brugte jeg mix af samtale- og rapid-prototyping-teknikker til at sætte ideudviklingen igang – og havde suppleret med konkrete værksteder, hvor deltagerne kunne få kodet apps og hjemmesider eller bygge 3D-modeller af deres forslag.

Kunde: Forlaget Samfundslitteratur
Udviklingsdag om ideudvikling og nye samarbejdsprocesser i redaktionen. Med et mix af samtalesalon- og rapid prototyping-teknikker.

Kunde: SuperBrugsen
Samtalesalon om indkøb i samarbejde med Fie Hansen-Hoeck. I stedet for at bruge fokusgrupper til at teste SuperBrugsens nye butikskoncept holdt vi to samtalesaloner, hvor SuperBrugsens øverste ledelse fik lejlighed til at tale grundigt med udvalgte kunder. Alle samtaler blev videofilmet – og bagefter analyserede vi os frem til en række anbefalinger både om videreudviklingen af det nye butikskoncept og om andre udviklingspotentialer, som blev præsenteret for hele ledelsen.

Kunde: Københavns Kommune
Konferencier på to konferencer om henholdsvis mangfoldighed og udsatte byområder. Mix mellem klassiske konferencier-opgaver og samtaleteknikker til pauserne.

Kunde: Madkulturen/Fødevareministeriet
Strategisk, kommunikativ og indholdsmæssig sparring under opbygningen af en helt ny selvejende institution under Fødevareministeriet og omfattende undersøgelser af danskernes madkultur og potentialet i lokale fødevarer.  

Kunde: Beskæftigelsesministeriet og Protocol
Undersøgelser om erhvervskvinders ambitioner. Omfattende eksplorative undersøgelser af, hvorfor der er så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv – og hvad vi gøre for at stimulere og talentaccellere de yngre kvindelige ledere. I 2009 præsenterede jeg den første i rækken, der havde fokus på kvinderne selv og deres udfordringer, paradokser og overvejelser. I 2011 udkom Snublesnore på direktionsgangene, hvor vi undersøgte det hele set fra virksomhedernes perspektiv og blandt andet interviewede headhuntere, ledelsesforskere, topcheferne fra 6 af Danmarks største virksomheder og både mænd og kvinder på alle niveauer i systemet. Derfor indbefatter den undersøgelse også en masse organisations- og ledelsesovervejelser. Jeg holder stadig foredrag, skriver artikler og rådgiver om mangfoldighedsledelse og innovationsprocesser baseret på de mange opdagelser fra de to undersøgelser.

Kunde: Samvirke
Fast klummeskribent gennem flere år, hvor jeg skrev om emner indenfor fødevarer, miljø, forbrug og sundhed. Det er rigtig sjovt, fordi jeg får mulighed for at kombinere mine personlige erfaringer og mine zeitgeist-fornemmelser i spidspointerede tekster, der når virkelig langt ud – og som læserne virkelig reagerer på.

Kunde: Kommunernes Landsforening
Sparring på kommunikationen af IT-arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur. Inklusive en heldags-kommunikations-workshop for IT-arkitekturrådets medlemmer.

Kunde: Culturel/SEAS-NVE
Konceptudviker og redaktør på 4 udgaver af kundemagasinet Culturel, hvis redaktionelle spædningsfelt var spændt ud mellem klima, kultur, fairtrade og åndsnærvær.

Kunde: SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
For at fejre centerets 10-års fødselsdag havde SCKK inviteret en række af Statens ledere, interessenter og samarbejdspartnere til at bruge en dag på at skrive en fremtidsavis om Staten som arbejdsplads. For at sikre, at der på forhånd lå nogle gennemresearchede artikler, der kom godt rundt om emnet, spurgte de mig, om jeg ville lave en eksplorativ undersøgelse af Statens fremtid og skrive en række artikler og interviews om det. Desuden holdt jeg kick-off-oplægget på selve dagen, så deltagerne bragte noget inspiration og refleksion med sig ud i arbejdsgrupperne.

Kunde: DONG Energy/NESA
Gennem fire år – der blandt andet indbefattede den store fusion mellem dansk energiselskaber, der endte som DONG Energy – var jeg fast tilknyttet som sprog-, tekst-, ide- og konceptudviklingskonsulent i marketingafdelingen. Her udviklede jeg blandt meget andet kundemagasinet Strømninger og fungerede som bindeled mellem marketingafdelingen og de eksterne leverandører, der stod for artikler og layout. Strømninger var et koncept, der gik på tværs af samtlige koncernens kommunikationsplatforme og bestod – udover selve magasinet, der udkom i en million eksemplarer – også af et webunivers om klima og energi og kuvertfyld med energisparetips.

Kunde: Telenor
Skræddersyet kursus i organisationsretorik. Et team af highperformance-konsulenter skulle opgradere deres præsentationer. Problemet var ikke præsentationsteknik i sig selv, som de faktisk var rigtig gode til på forhånd, men mere, hvordan man får spillet ideerne igennem organisationen og sikrer, at de også bliver implementeret efterfølgende. Her udviklede jeg et kursus, der dels trak på selve min kandidatgrad i retorik, men i lige så høj grad trak på alle de erfaringer fra vidt forskellige virksomheder og organisationer, jeg efterhånden har indsamlet gennem mine mange år som konsulent. Og ikke mindst alle de opdagelser, jeg gør mig i forbindelse med undersøgelserne om erhvervskvinders ambitioner, jeg laver for Beskæftigelsesministeriet og Protocol – og hvor mange af erkendelserne undervejs i høj grad handler om organisationskultur og spillene på arbejdspladserne.

Kunde: Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling
Udvikling af miniavis om forskningsglæde som optakt til Forskningens Døgn. Konceptudvikler, projektleder, skribent og redaktør på en avis, der blev udgivet i Jyllandsposten hvor jeg interviewede forskere fra vidt forskellige felter til appetitvækkende artikler illustreret af kunstnere, der skabte illustrationerne på tværs af de præsenterede videnskaber.

Skræddersyede løsninger

Nogle gange løser jeg opgaverne helt alene, andre gange bliver jeg hyret ind som en del af en eksisterende organisation og atter andre gange sammensætter jeg mit eget team af andre dygtige spidskompetencer. Så jeg kan løfte en opgave fra den spædeste start, hvor jeg kan hjælpe med at afklare, hvad opgaven går ud på og hvad der skal til for, at produktet/mediet/foredraget/arrangementet bliver relevant for modtagerne – til den færdigleverede tryksag/blog/workshop/rapport/undersøgelse.

Det er lige præcis så forskelligartet – og dermed skræddersyet fra opgave til opgave – som det lyder. Og det skyldes, at jeg med min meget sammensatte baggrund kan medvirke ubesværet i mange dele af processen og har en fornemmelse for, hvad der foregår i mange forskellige brancher. Men fælles for mig og mine samarbejdspartnere er, at vores hjerter og hjerner brænder for at tænke på tværs. Blander videnskab, kunst og forretningsforståelse. Dyrker det krydsklippede, det komplekse, det krydrede, det kosmopolitiske, det kantede – og samtidig brænder for at gøre det tanketunge tilgængeligt. Appetitligt. Inspirerende.

Jeg skræddersyer altid opgaver og tilbud fra gang til gang, så hvis jeg skal løse en opgave for dig, bliver vi nødt til at snakke grundigt sammen for at jeg kan sige, hvad der vil være den optimale løsning for dig. Så fang mig på 29 49 96 96 eller skriv til mig her, så vi kan vende det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.