Borgerlyst & Samtalesaloner

Borgerlyst

Grundlovsdag 2010 lancerede jeg sammen med antropologen Andreas Lloyd  hverdagslaboratoriet Borgerlyst, som vi håber kan være med til at genopfinde demokratiet og gøre det sjovere, nemmere og mere spontant for borgerne at deltage aktivt i samfundet.

Vi har startet Borgerlyst, fordi vi har lyst til at gøre meget mere end vores borgerpligt. Vi havde bare selv svært at finde ud af, hvordan vi skulle gøre det. Og vi tror, at der er rigtig mange andre derude, der mærker den samme udefinérbare trang til at gøre noget – men heller ikke helt kan sætte ord på det, og som mangler nogle meningsfyldte steder, vi kan kanalisere al vores gode energi hen.

Det er essensen i Borgerlyst: At gøre det nemmere, sjovere og mere spontant for os som borgere at omsætte denne lyst til vigtige stemmer i debatten – og handlekraft i hverdagen.

Det har vi sagt og skrevet en hel masse om på borgerlyst.dk og på vores Facebookside. Så følg med derovre, hvis den slags også ligger dig på sinde.

Samtalesaloner

Samtalesaloner er en del af Borgerlyst – og vores bud på, hvordan vi gør det lettere at møde nye mennesker gennem tankevækkende samtaler.

Salonteknikker, samtalemenuer og stram styring giver næsten garanti for, at alle deltagere møder nye tankegange og overraskende perspektiver. Samtidig er det en god måde at snakke sig varm på nye emner.

Læs meget mere på Samtalesaloner.dk – og allerbedst: Kom og vær med næste gang vi holder salon.

Skræddersyede saloner

Det var faktisk overhovedet ikke hensigten – men Samtalesaloner har vist sig at være helt utroligt velegnede til forskellige former for arrangementer i erhvervslivet og det offentlige. De er rigtig gode til at skabe konstruktive samtaler dér, hvor der før var konflikt, til at skabe de optimale rammer for teambuilding, nye samarbejdsformer og produktudvikling – eller slet og ret for at styrke forståelsen mellem forskellige afdelinger, sektorer, forhandlingspartnere…Så nu bliver vi pludselig i meget vid udstrækning booket som konferencierer, der mixer nogle samtaleteknikker ind undervejs i pauserne og inden frokosten – og vi står for udviklingsworkshops i forskellige ministerier, kommuner og styrelser. Det var som sagt slet ikke hensigten, da vi udviklede konceptet – men derfor er det jo så meget desto sjovere, at virkningen er så stor.

Det kan du se nogle eksempler på herovre – men den slags arrangementer er altid skræddersyede, så vi skal vide en hel del om dit arrangement, for at kunne give dig et optimalt bud på, hvordan det skal sammensættes.

Her kan du følge med i det hele

Borgerlyst. Hverdagslaboratorium, der gør det nemmere, sjovere og mere spontant at bruge sin egen handlekraft i hverdagen. Læs mere på borgerlyst.dk og følg med på Borgerlysts Facebookside

Samtalesaloner. Vi skaber rammerne, der gør det nemmere at møde nye mennesker og føre tankevækkende samtaler. Læs mere på samtalesaloner.dk og følg med på Samtalesaloners Facebook-side. 

Hverdage. Et portrætgalleri over inspirerende måder at indrette sit liv på, så der bliver plads til meget mere overskud i hverdagen. Læs mere på hverdage.dk og følg med på Hverdages Facebook-side

Sammenskud. En serie faglige sammenskudsgilder, hvor vi mødes og sammen opdyrker spændingsfeltet mellem civilsamfundet og det offentlige. Vær med på sammenskud.dk.

Folkets Valg. 20 spørgsmål til hverdagen, man med fordel kan stille sig selv, sin familie, venner og kolleger under valgkampene for at snakke om politik på nye måder. De ligger alle sammen her – og når der er valgkamp kan man abonnere på at modtage dem pr. SMS hver dag klokken 11, så man har krudt til samtalerne ved frokostbordet.

Advertisement