Forskningsfriheden, tavshedskulturen og blogmediet som modsvar

by Nadja

Og nu til noget HELT andet end mordet på Nanna Birk Larsen

Her til morgen stødte jeg ad kringlede omveje på bloggen Fri forskning? , hvor en række fremtrædende forskere diskuterer forskningens vilkår i Dagens Danmark – og den dertil hørende arkiv-blog Forskningsfrihed , hvor indlæg om forskning og forskningsfrihed, der har været bragt i andre medier, bliver samlet.

Formålet med initiativet beskriver initiativtagerne sådan her:

At undersøge og debattere vilkårene for den fri forskning på de danske universiteter, og kritisere forringelse af betingelserne for forskningsfrihed. De danske universiteter var engang demokratiske, havde afskaffet det gamle professorvælde og kunne frit bedrive forskning i hele samfundets interesser. Man har nu indført et topstyret universitet, med fokus på erhvervslivets interesser, og som begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. Bloggen Forskningsfrihed? er skabt af danske universitetsansatte forskere som en modvægt til den dominerende management-diskurs, for at værne om universiteternes kerneværdier og bryde med den tavshedskultur som truer den frie debat, og for at analysere de forandringer, universiteterne underkastes disse år. Vær med til at eksperimentere med blogmediet som et forum for modsvar!

Der hersker således ingen tvivl om, at initiativet er født af indignation og frustration over udviklingen (hvilket url’en professorvælde.blogspot.com yderligere understreger) – men også med en invitation til bidrag, hvis man er uenig med debatoplægget.

Jeg indrømmer blankt, at jeg langt, langt, langt fra har fået læst alle indlæggene – men bare et hurtigt blik på bloggen tyder på indlæg af høj kvalitet og et godt modspil/indspark i aktuelle debatter – for eksempel diskussionen om Hans Christians Schmidts fortielse af klimaforskningens resultater for nogle år siden.

Jeg synes, det er rigtig interessant at se, hvordan bloggeriet efterhånden spreder sig til forskellige kulturer og miljøer, der hver især bruger det sociale software til vidt forskellige formål og til at belyse vidt forskellige debatter. Det her ser ud til at være et godt initiativ med kombineret debat- og arkivfunktion. Som de eksplicit selv skriver, lægges der op til, at man kan eksperimentere med “blogmediet som et forum for modsvar” – og ikke mindst at:
“bryde med den tavshedskultur som truer den frie debat”

Advertisement